Toetsbank

Masterclass ABC / XYZ analyse

Masterclass ABC / XYZ analyse en incrementele marge-analyse voor Assortimentsbepaling. (1 dag theorie en 1 dag praktijk)

Het bepalen van het juiste assortiment is een basisbeslissing voor het MT. De ABC / XYZ analyse is een uitermate geschikt instrument voor het MT om het juiste onderscheid te maken tussen A-producten (veel aandacht aan besteden) en C-producten (weinig tot geen aandacht) aan besteden. We kijken daarnaast de incrementele marge analyse om de consequenties van het gekozen assortiment op de winst te laten zien. De deelnemers leren deze analyses te maken of om de juiste vragen te stellen voor het uitvoeren van de analyses. Nadruk zal liggen op het interpreteren van de uitkomsten van de analyses. We geven het Management een aantal handvaten voor de juiste interpretatie.

Voor wie?

Voor leden van het MT die verantwoordelijk zijn voor het bepalen van het assortiment en ABC-producten of managers die het MT moeten ondersteunen bij het maken van deze beslissingen. De cursus is op HBO niveau.

Cursus aanpak

De cursus bestaat uit 2 dagen. Op de eerste dag wordt uitvoerig de theorie behandeld met oefeningen om het geleerde te borgen. De tweede dag is een terugkomdag waarbij de deelnemers een ABC / XYZ analyse en/of incrementele marge-analyse uit hun eigen praktijksituatie aan de mede deelnemers presenteren. Dit om te borgen dat de geleerde theorie ook in praktijk kunnen invoeren. Door de gekozen aanpak is het aantal deelnemers gelimiteerd tot 12.

Investering

De investering voor deze 2-daagse cursus is € 995,= (excl. BTW)

Onderwerpen

1 Achtergronden ABC / XYZ analyse.
2 Soorten ABC / XYZ analyses
3 Uitvoeren van ABC / XYZ analyses.
4 Interpreteren van uitkomsten van ABC / XYZ analyses.
5 Uitvoeren incrementele marge-analyse.
6 Interpreteren van uitkomsten van incrementele marge-analyse.